ספיר פרטוש

מנהלת קשרי לקוחות

Email
Whatsapp
Phone

השירותים שלנו

טיוטה לחוות דעת נזק

כתיבת הבסיס הראשוני לחוות הדעת, כולל סיכום התיק הרפואי והוכחת / שלילת קשר נסיבתי לנזק – בהתאמה אישית

טיוטה לחוות דעת רשלנות רפואית

כתיבת שלד לחוות דעת על ידי סיכום תמציתי וממוקד של התיק הרפואי ומאמרים רלוונטיים

סקירות ספרות לחוות דעת

איתור מאמרים מדעיים שרלוונטיים לשאילתה הרפואית וביסוס קשר סיבתי להוכחת נזק או רשלנות רפואית

סקירות ספרות אקדמיות

סקירה לצורך אקדמי מבוצעת בהתאמה אישית, לשם מענה מדויק על הצורך שלשמו מבוצעת הסקירה. סקירה תכיל חיפוש שיטתי שיאפשר לכלול בתוכה את כלל הספרות הרלוונטית

השאר הודעה